Kötelező viselni a maszkot versenyeinken

...a kormányrendeletnek megfelelően

A 2020-11-02-i új szabályozás következtében a rendelet szerint kötelező a maszkviselés a versenyzés alatt!

Az rendelet idevágó pontja:

" Az R. 7. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki: „(3) A  vendéglátó üzletben vendégként tartózkodó személy – a  (4)  bekezdés szerinti kivétellel – köteles az  1.  § (1) bekezdésében meghatározott módon maszkot viselni. (4) A vendéglátó üzletben vendégként tartózkodó személy a) a vendéglátó üzlet asztalánál ülve, vagy b) ha a  vendéglátó üzletben az  ott megvásárolt étel, illetve ital elfogyasztása nem csak asztalnál ülve történhet, kizárólag az étel, illetve az ital elfogyasztásának időtartama alatt nem köteles a maszkot viselni. (5) Azt a  személyt, aki a  maszkot a  vendéglátó üzlet üzemeltetője, illetve a  vendéglátó üzlet üzemeltetőjének alkalmazottja felszólítására sem viseli az  1.  § (1)  bekezdésében meghatározott módon, az  üzemeltető köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a vendéglátó üzletet elhagyja.” "

forrás